آسیب‌شناسی عقد مرابحه در صنعت بانکداری(بخش اول)


1398/6/6 | تعداد بازدید: 33

بسیاری معتقدند مرابحه یکی از بهترین طرح‌ها برای نظام بانکداری اسلامی است زیرا حداقل در مقایسه با عقود مشارکتی وضعیت بهتری از حیث اجرا دارد. این مسئله موجب شده تا طرح بانکداری اسلامی که در مجلس دنبال می‌شود تمرکز زیادی بر مرابحه کند.در این زمینه نظریات کارشناسی مختلفی وجود دارد.


این مطلب در بخش مربوط به
اقتصاد اسلامی
قرار دارد. تا چند ثانیه دیگر به این بخش منتقل می‌شوید...