رونق، رشد یا جهش؟
اگرچه سیاست‌های رونق و رشد اقتصادی می‌تواند تولید را در کشور ما افزایش دهد، اما این سیاست‌ها نمی‌تواند تغییر محسوسی در رتبۀ جهانی اقتصاد ما ایجاد کند. از سوی دیگر، برخورداری از فرصت جهش اقتصادی امری نیست که دردسترس همگان باشد و بسیاری از کشورهای دیگر یا از عمدۀ ظرفیت‌های معطل خود استفاده کرده‌اند و... ادامه دارد
به عقب برنمی‌گردیم (۵)
دانش‌بنیان‌کردن کشاورزی و تکیه بر صادرات، هم می‌تواند توزیع درآمد را در کشور بهبود بخشد و هم می‌تواند باعث مهاجرت معکوس به روستاها شود؛ روستاییانی که از سر ناچاری زمین‌های خود را رها کرده‌اند و به شهرها و مشاغل خدماتی روی آورده‌اند، به‌شدت مستعد بازگشت به روستاها هستند.  ادامه دارد
اقتصاد مردمی، اقتصاد درونزا
تنها راهی که می‌تواند به طور ریشه‌ای و پایدار مشکلات اقتصادی کشور را مرتفع کند و جامعۀ ما را از فقر و بیکاری و تورم نجات دهد، مردمی‌کردن هرچه‌بیشتر فعالیت‌های اقتصادی با تأکید بر نیازهای واقعی منطقه‌ای است. ادامه دارد
به عقب برنمی‌گردیم (۴)
صنعت خودرو در هر کشوری، ویترین صنعت آن کشور است. اگر صنعت خودورسازی متحول شود، زنجیره‌ای از واحدهای تولیدی را فعال می کند که هم رشد اقتصادی و هم اشتغال زیادی ایجاد می‌کند. ادامه دارد
به عقب برنمی‌گردیم (۳)
یکی از بخش‌هایی که می‌تواند در اقتصاد ما جهش تولید ایجاد کند، نفت است. اما نه خام‌فروشی نفت، بلکه استفاده اهرمی از نفت. ادامه دارد
به عقب برنمی‌گردیم (۲)
ساختار اقتصادی جهانی دارد تغییر می کند و اگر ما این تغییر معادلات را متوجه نشویم و سعی کنیم با همان روش‌های قدیمی عمل کنیم، بازندۀ‌اصلی خواهیم بود. ادامه دارد
بیشتر ببینید...