تزاحم تورم و رکود
در تزاحم میان تورم و رکود، باید به رکود اقتصادی اولویت داد. جالب است که در همین اقتصاد رایج و در نظریات اقتصاددانان مشهور، همواره در شرایط رکود تولید، استفاده از سیاست‌های انبساطی توصیه می‌شود و در این زمینه اختلاف نظری وجود ندارد. ادامه دارد
شکست راهبرد «برونزایی» در دولت روحانی و لزوم اتخاذ راهبرد «درونزای برونگرا» در دولت جدید
مسیر ترانزیتی شرق به غرب و اتصال چین به اروپا و مسیر ترانزیتی شمال به جنوب و اتصال بازار هند به اوراسیا و اتصال روس‌ها به آب‌های آزاد بهترین فرصت دولت جدید است. در این مسیر ترانزیتی هندی‌ها در چابهار سرمایه‌گذاری کردند و روس‌ها نیز احداث ۱۰۰ کیلومتر راه‌آهن که نیاز این مسیر است را تقبل کرده‌اند. ادامه دارد
انگاره ایدئولوژیک و خدشه‌ناپذیر خصوصی‌سازی!
اگر ناکارآمدی دولت در بازاری اثبات شود و بخواهیم آن را به مردم واگذار کنیم، مساله این خواهد بود که به چه کسی واگذار کنیم؟ این بخش خصوصی کیست؟ از کجا آمده است؟ چه منافعی را دنبال می‌کند؟ معیار ما برای این واگذاری چیست؟ ادامه دارد
خصوصی‌سازی خوب یا خصوصی‌سازی بد؟!
نزدیک به چند سال و حتی یک دهه است که انگاره خصوصی‌سازی در فضای تدریس دانشگاه‌های ما به یک ایدئولوژی تبدیل شده است و این مسئله بزرگ‌ترین سم برای مفاهیم اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی است که نهاده‌های اقتصادی به ایدئولوژی تبدیل شوند. ادامه دارد
رونق، رشد یا جهش؟
اگرچه سیاست‌های رونق و رشد اقتصادی می‌تواند تولید را در کشور ما افزایش دهد، اما این سیاست‌ها نمی‌تواند تغییر محسوسی در رتبۀ جهانی اقتصاد ما ایجاد کند. از سوی دیگر، برخورداری از فرصت جهش اقتصادی امری نیست که دردسترس همگان باشد و بسیاری از کشورهای دیگر یا از عمدۀ ظرفیت‌های معطل خود استفاده کرده‌اند و... ادامه دارد
به عقب برنمی‌گردیم (۵)
دانش‌بنیان‌کردن کشاورزی و تکیه بر صادرات، هم می‌تواند توزیع درآمد را در کشور بهبود بخشد و هم می‌تواند باعث مهاجرت معکوس به روستاها شود؛ روستاییانی که از سر ناچاری زمین‌های خود را رها کرده‌اند و به شهرها و مشاغل خدماتی روی آورده‌اند، به‌شدت مستعد بازگشت به روستاها هستند.  ادامه دارد
بیشتر ببینید...

مطالب پربازدید
دکتر علی سعیدی را ببینید یا به فهرست بازگردید.