علوم انسانی اسلامی؛ مسئله یا پاسخ؟!
اگر علوم انسانی اسلامی خودش مسئله باشد یعنی ما از ابتدا قصد داریم چیزی هم‌ارز علوم انسانی در غرب داشته باشیم اما اینکه چه دردی از کشور را درمان می‌کند یا چگونه با مشکلات کشور مرتبط می‌شود یا اساساً اهمیتی پیدا نمی‌کند یا اینکه در درجۀ دوم اهمیت قرار می‌گیرد. ادامه دارد
ماهیت مرکب «علوم انسانی اسلامی»
آیا «علوم انسانی اسلامی» ماهیتی مرکب از «علم»، «انسانی» و «اسلامی» است؟ اگر قائل به این ترکیب شویم باید از ابتدا شروع کنیم و ببینیم علم چیست؟ و سپس مبنای دسته‌بندی آن به انسانی و غیر انسانی (طبیعی) چیست و نهایتا برسیم به اینکه علوم انسانی «اسلامی» چیست و چه تمایزی با علوم انسانی «غیراسلامی» دارد؟ ادامه دارد
وحدت حوزه و دانشگاه، پدیده‌ای در حال وقوع
وقتی از وحدت حوزه و دانشگاه سخن به میان می‌آید، سؤال اولیه این است که وحدت به چه معناست؟ آیا وحدت حوزه و دانشگاه به‌معنای این است که دو نهاد علمی حوزه و دانشگاه باید با هم ادغام شوند و تشکیل یک نهاد جدید بدهند؟ یا اینکه یکی باید در دیگری هضم شود؟ آیا.... ادامه دارد
الگوی کسب‌وکار تولیدمحور در مقیاس خرد
در کنار دو شیوۀ تولید بخش خصوصی (سرمایه‌داری) و بخش دولتی (سوسیالیستی)، شیوۀ سومی وجود دارد که در آن نه از مافیای گستردۀ بخش خصوصی خبری هست و نه از تصدی یکپارچۀ دولت. این شیوۀ تولید که به «شیوۀ تولید مردمی» مشهور است مبتنی‌بر اصل مشارکت آحاد مردم در فرایند تولید اقتصادی است. ادامه دارد
معجزۀ روحیۀ جهادی
وقتی روحیۀ جهادی در ما ایجاد شد، مسئله دیگر سیر کردن شکم خود و خانواده نیست، مسئله رشد خود ماست؛ انسان با کار و خلاقیت و ابتکار و تلاش است که سعۀ وجودی پیدا می‌کند و به کمال می‌رسد نه با تنبلی و آماده‌خواری و مصرف‌گرایی. و این روحیۀ مصرف‌زدگی ذاتی وجود ما نیست... ادامه دارد
هر خانه یک کارگاه
برای استفاده از این همه سرمایه و ظرفیت معطل‌مانده در اطراف خود، نه پول زیاد نیاز داریم و نه دانش فنی خیلی پیچیده و نه زمان کاری طولانی و کسل‌کننده؛ کافی‌ست رویکرد خود را عوض کنیم و با عینک تولیدمحوری به اطراف خود نگاه کنیم آنگاه فرصت‌ها و ظرفیت‌های مختلف را در مقابل خود خواهیم دید. ادامه دارد
بیشتر ببینید...