فهرست آثار و تولیدات

اقدامات دولت آمریکا برای مهار بحران مالی در سال ۲۰۰۸


مقاله‌ها
پول و نهادهای پولی و مالی

نویسنده: علی سعیدی

منبع: «اقدامات دولت آمریکا برای بحران مالی در سال 2008»، چاپ‌شده در کتاب بحران مالی سال ٢٠٠٨، ریشه‌ها، پیامدها و راهکارها، گردآوری و تنظیم محمد نعمتی و محمد سلیمانی، انتشارات دانشگاه امام‌صادق علیه‌السلام، ۱۳۸۹.

چکیده:

بحران مالی اخیر در ایالات متحده آمریکا باعث رکود کم سابقه‌ای در اقتصاد آمریکا شده به طوری که نهادهای مالی و بانکی این کشور را با خطر جدی مواجه ساخته است. دولت آمریکا برای جلوگیری از گسترش و مهار این بحران، تصمیمات و اقدامات خاصی را اتخاذ کرده است. این مقاله به اقدامات این دولت در سال 2008 و تصمیمات آن برای ادامه سیاست‌های مهار بحران در آینده پرداخته است. منابع اصلی این مقاله، سایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، گزارش‌های دوره‌ای خزانه‌داری به کنگره و دفتر مطبوعاتی وزارت خزانه‌داری بوده است.

کلمات کلیدی:

بحران مالی، وزارت خزانه‌داری، فدرال رزرو، قانون باثبات‌سازی فوری اقتصادی، برنامه بخشودگی دارایی‌های بحران‌زده.

فهرست

1. مقدمه

2. قانون باثبات‌سازی فوری اقتصادی (EESA)

3. اقدامات صورت گرفته دولت فدرال برای مهار بحران مالی

1-3. برنامه خرید سرمایه (CPP)

2-3. برنامه تأمین مالی صنعت خودروسازی (AIFP)

3-3. برنامه سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده

4-3. برنامه ضمانت دارایی (AGP)

5-3. نتایج این مبادلات

4. برنامه جامع جدید دولت فدرال

1-4. اعتماد جدید به ثبات مالی

1-1-4. برنامه کمک سرمایه‌ای (CAP)

2-4. صندوق سرمایه‌گذاری جدید عمومی-خصوصی (PPIF)

3-4. تسهیلات تأمین مالی موقت و خرید مستقیم

1-3-4. افزایش تسهیلات وام‌دهی اوراق بهادار با پشتوانه دارایی بلندمدت (TALF)

2-3-4. تداوم خریدهای اوراق بهادار رهنی و اوراق بدهی کارگزاری

3-3-4. ابزارهای بیشتری برای فدرال رزرو

4-4. تمدید برنامه ضمانت موقت نقدینگی

5-4. اعمال شرایط شدیدتری بر وام دهی، غرامت اجرایی و گزارش دادن

1-5-4. استفاده از سرمایه دولتی و اثر آن بر وام‌دهی

2-5-4. حق مالیات‌دهندگان برای دانستن

3-5-4. متعهدکردن شرکت‌کنندگان به کاهش سلب حق فک رهن

4-5-4. محدود ساختن سود، بازخرید و تملک سهام

5-5-4. محدودسازی غرامت اجرایی

5. جمع‌بندیفایل مربوط به این مطلب در پیوست وجود دارد.

دریافت کنید